044 573 5279 silentngreen@gmail.com

Tarjoamamme palvelut saattavat jäädä hieman epäselviksi lyhyistä lauseista, mutta laitan tähän esimerkkejä palvelukuvauksista, joita tarjoamme.

dirt-1867123

Piha-alueiden hoito / Kevätkunnostus

Aurausmerkkejä tai talvikunnossapidon suoja-aitoja ei ole päällystealueiden reunoilla. Hiekoitushiekkaa ja kasvijätteitä ei ole päällysteillä. Työn aikana ei esiinny havaittavaa pölyämistä.

Hiekoitushiekan poisto aloitetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut, eikä liukkauden torjuntaa oletettavasti enää tarvita. Hiekoitushiekan pölynsidontaan ryhdytään ennen hiekanpoistoa, ennen kuin talvella levitetty hiekka-aines on kuivunut ja pölyhaittoja ilmenee.

A2-hoitoluokan päällystealueilla tai niiden reunoilla ei kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä.

Talovarusteet

Maahan asennetut lipputangot, tomutus- ja kuivaustelineet, roska- ja tuhka-astiat ovat suorassa, tukevasti pystyssä ja ehjiä. Pyörätelineet ovat paikoillaan ja niihin on vapaa pääsy. Palotikkaille, lipputangolle, tomutus- ja kuivaustelineille on vapaa pääsy.

Talo-opasteet

Maahan asennetut opastetolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Opasteet ovat ehjiä. Valaistujen opasteiden valot ovat toimintakuntoisia.
Urheilu- ja leikkikenttävarusteet

Leikkivälineiden ja -rakenteiden sekä niiden turva-alustojen tarkastukset, huollot ja ylläpito ovat ohjeiden ja standardien mukaisia siten, että hoidon tavoite täyttyy.
Leikkihiekka on puhdasta ja leikkiin sopivaa.

Liikennealueiden varusteet

Liikennealueiden varusteet ovat ehjiä. Lämmitystolpat ja liikennemerkkien pylväät ovat suorassa ja jalusta tukevasti asennettu. Liikennemerkit ovat suorassa ja suunnattu oikein.

Valaistusrakenteet

Maahan asennetut valaisin tolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä, Valaisimet ja lamput ovat ehjiä.

Ulkokalusteet

Kalusteet ovat ehjiä ja turvallisia. Turvallisuutta vaarantavat viat on merkitty ensi tilassa.

Nämä ovat esimerkinomaisia poimintoja palvelukuvauksista, joita kiinteistöhuoltosopimuksemme sisältää RYL2009 mukaisesti.